Work with us in Geiranger Summer 2023!

Havila Hotel Geiranger in the center of Geiranger is now looking for more seasonal workers in the restaurant, kitchen, housekeeper, reception and technical departments.

Tasks:

Daily operations and tasks that fall under the various departments

Qualifications:

Experience in the various job categories

Accurate and detail oriented

Independent and hardworking

Ability to see what needs to be done

Good oral presentation skills, Norwegian is an advantage, but English is also fine.

Flexible and team player

An advantage with a professional certificate, but not a requirement.

With us you will get:

Challenging and varied working day

Good environment with room for development

Lots of responsibility and great influence

Participate in developing the products further

Work with a completely new venture in the world heritage fjord.

We look forward to hearing from you. Only relevant candidates will be contacted on an ongoing basis. Start-up from approx. 01.05 until September 2023.

We are happy to wait for the right candidate.

Klikk her for å søke / Click here to apply

 


Havila Hotel Geiranger i Geiranger sentrum søker nå etter flere sesongarbeidere i avdelingene restaurant, kjøkken, husøkonom, resepsjon og teknisk.

Arbeidsoppgaver:

Daglig drift og arbeidsoppgaver som faller under de ulike avdelingene

Kvalifikasjoner:

Erfaring i fra de ulike stillingskategoriene

Nøyaktig og detaljorientert

Selvstendig og hardtarbeidende

Evne til å kunne se hva som må gjøres

God muntlig fremstillingsevne, norsk er en fordel men og engelsk går fint.

Fleksibel og lagspiller

Fordel med fagbrev, men ikke et krav.

Hos oss vil du få:

Utfordrende og variert arbeidsdag

Godt miljø med rom for utvikling

Mye ansvar og stor påvirkningskraft

Være med på å utvikle produktene videre

Jobbe med helt ny satsning i verdsarvfjorden.

Vi ser frem til å høre fra deg. Kun aktuelle kandidater vil bli kontaktet fortløpende. Oppstart fra ca 01.05 og ut September 2023.

Vi venter gjerne på den rette kandidat.

Klikk her for å søke / Click here to apply

Kontakt:

Hotell, Resepsjon : elisabeth.tveiteras@havila.no
Kjøkken/restaurant: anders.aarebrot@havila.no

Vintercruise Ålesund-Geiranger

Bli med oss på en uforglemmelig avstikker inn i det råe, ville og vakre fjordlandskapet. Grip den enestående sjansen til å oppleve et populært verdensarvområde uten de store folkemassene. Nyt mektig og fredfull nærkontakt med ren og barsk natur, – om du er her når landskapet gnistrer av høstfarger, når det er dekt av snø og is, eller når det bryter av til vår.

En helt annen ro hviler over landskapet om høsten, vinteren og våren: Lufta er skarpere, lyset klarere og skyggene dypere.

Book her: https://www.geirangerfjord.no/vinter-fjord-cruise

Les vår flotte brosjyre

I samarbeid med JS/NORGE har vi fått utarbeidet en fantastisk brosjyre!
Her finn du nyttig info om hotellet, og alle våre fasilitetar, samt alt man kan oppleve i nærområdet!

 

Se brosjyren her

 

Per Sævik fyller 80 år

En av Norges største har bursdag i dag:
Per Rolf Sævik runder 80 år. Grunder av Havila-gruppen, med hovedkontor i Fosnavåg.
Dagens Havila-gruppen er blant de største på kysten. Havila Shipping ASA er en betydelig del av Gruppen. Det var i Offshore Per Sævik la grunnlaget for dagens betydelige vekst.
Før offshore og olje var han fisker og skipper på familiens båter.
I dag rommer Havila-gruppen et betydelig offshore-selskap (Havila Shipping ASA), Norges største fergerederi (Fjord1), skipsverft (Havyard Group ASA), flere turist-hotell på kysten og på Færøyene, fire cruise-skip under bygging (Havila Kystruten) som skal konkurrere med Hurtigruten. Etc, etc
Han har vært rederipresident og stortingsrepresentant, ordfører, Fisker og fiskeskipper etv etc
Listen er veldig lang.
Ikke forglemme: Hans 3 barn er alle aktive i selskapene. Mesteparten av aksjene er eiet av de tre : Njål, Hege og Vegard.
PS! Per var en svært viktig person for å få til Stad Skipstunnel. Et engasjement over flere ti-år.
GRATULERER MED 80 ÅRS DAGEN!

COVID-19 og Hotel Geiranger

Havila Hotel Geiranger holder åpent.
Vi opererer fortsatt i tråd med retningslinjene fra myndighetene!

Beredskap og tiltak mot koronavirus (Covid-19) Havila Hotels AS
Vi ved Havila Hotel forholder oss til myndighetenes råd og anbefalinger og følger utviklingen i situasjonen tett.
Vi har egne stasjoner med antibac plassert i alle gjestearealer, tilgjengelig for alle gjester/ansatte ihht. vanlig internkontroll.
Vi oppfordrer alle våre gjester til å starte besøket hos oss med å vaske hendene godt med såpe og vann.
Vi har innført ekstra hyppig renhold på alle felles kontaktflater, som dørhåndtak og andre berøringsflater på hotellet.
Våre kjøkken og serveringssteder tar alle forhåndsregler når det gjelder mat og mat-trygghet.
Vi reduserer buffet-tilbudet og setter egne menyer bla til frokost.
Bordene blir vasket med såpe og vann samt desinfisert mellom hver gjest
Salt og pepper blir satt på bord ved behov
Vi legger opp til et større areal for bespisning
Vi har kartlagt vårt personal etter beste evne og har ingen ansatte som har vært i risiko-områder eller som har noen i sin nærmeste nærhet som har vært det.
Hvis vi skulle få gjester i fremtiden med symptomer innlosjerer vi dem på rom som er holdt av i en adskilt fløy, kun til bruk for eventuell karantene
Velkommen!
Jørgen & Elisabeth Tveiterås
Vertskap
Havila Hotel Geiranger

Havila overtar Hotell Geiranger

Havila Hotels kjøper Hotell Geiranger

Havila satsar vidare på hotell og kjøper Hotell Geiranger. Dermed har Havila Hotels fire hotell på Nordvestlandet.

PUBLISERT 

Hege Sævik Rabben frå Havila Holding vert styreleiar i det nye selskapet. Ho seier dette var ei mulegheit dei måtte gripe.

– Det er ikkje ofte ein får sjansen til å ta over eit veldrive hotell med ein sunn økonomi som attpåtil ligg midt i eit turistmål som Geiranger.

Sævik Rabben seier dei frå før har ein god reiselivsakse mellom Fosnavåg, Ørsta og Hornindal der dei kan tilby fjell, fjord og fjøre.

– Med kjøpet av hotellet i Geiranger styrkar vi denne aksen og forventar å oppnå gode synergiar mellom hotella noko som vil vere positivt både for dei besøkande og hotelldrifta.

NB: Saken fortsetter under bildet.

Havila eit rett val

ENIGE: Tore Sævil Haldorsen (Hotell Geiranger) og Maud Haldorsen (Hotell Geiranger) saman med Hege Sævik Rabben (Havila Holding) og Gunther Dahler (Havila Hotels)

ENIGE: Tore Sævil Haldorsen (Hotell Geiranger) og Maud Haldorsen (Hotell Geiranger) saman med Hege Sævik Rabben (Havila Holding) og Gunther Dahler (Havila Hotels)

Det er familien Haldorsen som etter 30 år i Geiranger no sel Hotell Geiranger til Havila Hotels. Etter 30 år med pendling mellom Bergen og Geiranger ser avtroppande administrerande direktør, Tore Sævil Haldorsen, fram til rolegare dagar.

  • Vi trur at Havila Hotels er eit godt val både for hotellet og Geiranger som reisemål.

Maud Haldorsen, noverande hotellsjef, har jobba for auka fokus på «grøn» turisme og meina dette er ei historisk begivenheit for Geiranger. Maud og sambuaren Geir Ove Hansen (økonomisjef) skal hjelpe Havila Hotels i ei overgongsfase. Vidare gler paret seg til å satse på nytt i Bergen.

Viktig brikke i Havila-satsing

Reiselivssjef i Havila Hotels AS, Gunther Dahler, seier dei tek over eit hotell som både har god lønsemd og god marknadsposisjon, og at dei ønskjer å bygge vidare på det familien Haldorsen har bygd opp.

– På sikt er det eit mål å utvide drifta og forlenge sesongen i begge endar, men det vil verte gjort gradvis ut frå erfaringane vi gjer oss.

Havila Hotels eig frå før Hotel Ivar Aasen i Ørsta, Havila Hotel Raftevold i Hornindal og 45 prosent i Thon Hotel Fosnavåg. Gunther Dahler seier at dei med hotellkjøpet i Geiranger og dei fire hotella på Nordvestlandet no er godt etablerte innanfor det mest attraktive området i reiselivs-Norge.

– Det er også det området som har største potensial i åra framover, og med hotell i Geiranger har vi fått på plass ein viktig brikke i reiselivssatsinga Havila har både på land og sjø.

Geir Lundkvist og Anders Vatne, hotellmeglarar i Hotelia, har bistått prosessen.

Syv Søstre

SYV SØSTRE

 

Ved den fraflyttede gården Knivsflå stuper hele sju fossefall ned i fjorden under. I snitt har de et fall på 250 meter, og er et imponerende syn ved høy vannføring.

Det er også vannføringen, som avhenger av snøsmelting og nedbørsforhold, som avgjør hvor klart man kan se alle sju fossene. De er normalt størst i snøsmeltingsperioden mai til juli. Navnet ”De syv søstre” har de fått fordi fossefallene på avstand minner om håret til syv kvinner. Fossen er dannet av Knivsflåelvane, lengst inne i Geirangerfjorden.

”Friaren” er en flaskeformet foss som ligger på andre siden av fjorden. Navnet har den fått  etter sagnet om at ”Friaren” har lagt bak seg en rekke mislykte frierforsøk på ”De syv søstrene”, som forblir ugifte. Ulykkelig skal han ha slått seg på flaska.

Den beste måten å se ”De syv søstre” er sjøveien: Geiranger Fjordservice tilbyr 1,5 times rundtur med sightseeing i perioden mai til september, med oppmøte bak Geiranger turistinformasjon. Det går også ferge flere ganger daglig fra Geiranger til Hellesylt i perioden mai til september.

Den gamle gården Knivsflå ligger på ei fjellhylle like ved ”De syv søstre”. Gården gikk for å være den beste i sin tid her inne i Geirangerfjorden. Beliggende i solhellinga, ble det tidlig vår og gode beiteforhold. Gården var selvforsynt og hadde rikelig med mat selv i dårlige tider. Men ulykker og død har preget menneskene som bodde på gården. Terrenget er farlig, men det var rasfare som gjorde at Knivsflå ble fraflyttet allerede i 1898.

Det er mulig å dra til Knivsflå med båttaxi, og turen opp dit er en flott opplevelse.

Flydalsjuvet

Flydalsjuvet byr på imponerande utsikt og er eit godt fotopunkt over Geiranger og Geirangerfjorden med dei mange cruisebåtane.

Her i frå stammer eit av Norges mest brukte fotomotiv i reiselivsreklamen.

Flydalsjuvet ligg lett tilgjengeleg ved veg nr. 63, ca. 4 km frå Geiranger sentrum i retning mot Grotli.

Utsiktpunkt finst på to platå, eit øvre og eit nedre, med gangsamband mellom. Utsiktspunkta er modernisert gjennom prosjektet ”Nasjonale Turistvegar”, og dei nye installasjonane vart offisielt opna med ei markering 21.juni 2006. Arkitekt 3RW-Sixten Rahlff og landskapsarkitekt Arne Smedsvig har skapt installasjonane.

På det nedre platået finn ein også installasjonen «Fjordsetet» som vart avduka av dronning Sonja i september 2003 i høve 10- års jubileet til landsdelsselskapet Fjord Norge As.

Dalsnibba Skywalk

Europas høgaste fjordutsikt frå bilveg. Med den nye spektakulære plattforma, Geiranger Skywalk, garanterer vi deg ei luftig oppleving. Det er kanskje verdas finaste utsikt – 1500 meter over havet.

Nibbevegen tek deg frå Djupvasshytta på 1038 meter over havet til utsiktspunktet Dalsnibba på om lag 1500 meter. Du får ei uforgløymeleg utsikt mot dei ville snødekte fjella, rein luft og verdsarvområdet – alt på same tid.

Nibbevegen var eit pionerprosjekt og vart sjølve symbolet på turismen i Geiranger. Vegen opna i 1939. Det flotte panoramaet frå toppen rommar fjord, tindar og høgfjellsterreng og er ein sjølvsagt del av eit Geiranger-besøk.

Nibbevegen er ein bomveg, og er normalt ope i tidsrommet slutten av mai til midten av oktober. På toppen har vi eit moderne servicebygg med ein liten suvenirbutikk og toalettfasilitetar. Vi har også toalettfasilitetar ute som er tilgjengelege døgnet rundt.

Ny automatisk bomløysing på vegen opp mot Dalsnibba er installert, og difor er vegen tilgjengeleg heile døgnet. I bomstasjonen kan du betale anten med mynt eller kort. Det er også mogleg å booke billettar på førehand på vår heimeside, og skanne billetten i bomstasjonen.

Cruisebussar (med avtale) har eigne passeringskort.

Norsk Fjordsenter

Norsk Fjordsenter er besøks- og formidlingssenteret for Vestnorsk fjordlandskap og for Geirangerfjorden verdsarvområde. Utstillingane viser det spennande og særeigne fjordlandskapet som fekk verdsarvstatus av UNESCO i 2005.

Gjennom utstillingar og interaktive stasjonar får du kunnskap om dei geologiske prosessane som skapte fjordlandskapet, og du får sjå korleis landskapet er i dag. Du får også lære om det biologiske mangfaldet og korleis dyr og planter har tilpassa seg naturtypane her. Besøkssenteret har ei eiga utstilling og eit engasjerande aktivitetsrom for barn.

Hotell Geiranger © 2021