Work with us in Geiranger Summer 2023!

Havila Hotel Geiranger in the center of Geiranger is now looking for more seasonal workers in the restaurant, kitchen, housekeeper, reception and technical departments.

Tasks:

Daily operations and tasks that fall under the various departments

Qualifications:

Experience in the various job categories

Accurate and detail oriented

Independent and hardworking

Ability to see what needs to be done

Good oral presentation skills, Norwegian is an advantage, but English is also fine.

Flexible and team player

An advantage with a professional certificate, but not a requirement.

With us you will get:

Challenging and varied working day

Good environment with room for development

Lots of responsibility and great influence

Participate in developing the products further

Work with a completely new venture in the world heritage fjord.

We look forward to hearing from you. Only relevant candidates will be contacted on an ongoing basis. Start-up from approx. 01.05 until September 2023.

We are happy to wait for the right candidate.

Klikk her for å søke / Click here to apply

 


Havila Hotel Geiranger i Geiranger sentrum søker nå etter flere sesongarbeidere i avdelingene restaurant, kjøkken, husøkonom, resepsjon og teknisk.

Arbeidsoppgaver:

Daglig drift og arbeidsoppgaver som faller under de ulike avdelingene

Kvalifikasjoner:

Erfaring i fra de ulike stillingskategoriene

Nøyaktig og detaljorientert

Selvstendig og hardtarbeidende

Evne til å kunne se hva som må gjøres

God muntlig fremstillingsevne, norsk er en fordel men og engelsk går fint.

Fleksibel og lagspiller

Fordel med fagbrev, men ikke et krav.

Hos oss vil du få:

Utfordrende og variert arbeidsdag

Godt miljø med rom for utvikling

Mye ansvar og stor påvirkningskraft

Være med på å utvikle produktene videre

Jobbe med helt ny satsning i verdsarvfjorden.

Vi ser frem til å høre fra deg. Kun aktuelle kandidater vil bli kontaktet fortløpende. Oppstart fra ca 01.05 og ut September 2023.

Vi venter gjerne på den rette kandidat.

Klikk her for å søke / Click here to apply

Kontakt:

Hotell, Resepsjon : elisabeth.tveiteras@havila.no
Kjøkken/restaurant: anders.aarebrot@havila.no

Hotell Geiranger © 2021