Kokker- Geiranger, Norway

Nå leter vi etter kokker for sommersesongen 2024

Nå søker Havila Hotel Geiranger etter kokker for sommersesongen 2024. Geiranger er et av de mest populære reisemålene i hele Norge. Havila Hotel Geiranger ligger rett ved Geirangerfjorden, som står på UNESCOs verdensarvliste og et av Norges mest populære turistmål. Hotellet har 151 gjesterom, 2 restauranter og 2 barer.

Kanskje du blir en av dem som jobber her i sommer?

Akkurat nå leter vi etter 3 kokker.

Arbeidsoppgaver

 • Tilbereding av frokost, og for arbeid i à la carte restaurant.

Kvalifikasjoner

 • Fagbrev og erfaring fra tilsvarende arbeid.
 • Må arbeide raskt og effektivt, være fleksibel og arbeide godt under stress.
 • Ha en profesjonell, personlig og positiv tilnærming til kollegaer og gjester.
 • Må ha kjennskap til IK (internkontroll) mat og ha forståelse for økonomisk og kostnadseffektiv drift.

Lønn

Lønn i henhold til kvalifikasjoner og tidligere erfaring, i henhold til avtale.

Arbeidsperiode

Sommersesongen 2024 (juni – august) med mulighet for tidligere oppstart/senere avslutning, (april – oktober)

Losji

Egne personalboliger/hybler og tilbud om kost i kantine

Ansettelse fortløpende

Chefs – Geiranger, Norway

Chefs, summer season 2024.

Havila Hotel Geiranger is now looking for chefs for the summer season 2024. Geiranger is one of the most popular destinations throughout Norway. Havila Hotel Geiranger is located right by the Geirangerfjord, a UNESCO World Heritage Site and one of Norway’s most popular tourist destinations. The hotel has 151 guest rooms, 2 restaurants and 2 bars.

Maybe you’ll be one of those working here this summer?

Right now, we are looking for 3 chefs.

Tasks

 • Preparation of breakfast, and for work in à la carte restaurant.

Qualifications

 • Certificate of apprenticeship and experience from similar work.
 • Must work quickly and efficiently, be flexible and work well under stress.
 • Have a professional, personal and positive approach to colleagues and guests.
 • Must have knowledge of IC (internal control) food and have an understanding of economical and cost-effective operations.

Salary

Salary according to qualifications and previous experience, according to agreement.

Work Period

Summer season 2024 (June – August) with the possibility of earlier start/later termination, (April – October)

Lodging

Staff housing/dormitory and offers of food in the canteen.

Ongoing employment.

APPLY HERE

Dishwasher- Geiranger, Norway

Dishwasher, summer season 2024.

Havila Hotel Geiranger is now looking for dishwasher assistant for the summer season 2024. Geiranger is one of the most popular destinations throughout Norway. Havila Hotel Geiranger is located right by the Geirangerfjord, a UNESCO World Heritage Site and one of Norway’s most popular tourist destinations. The hotel has 151 guest rooms, 2 restaurants and 2 bars.

Maybe you’ll be one of those working here this summer?

Right now, we are looking for 2 dishwashers.

Tasks

 • Work in the dishes both in the breakfast restaurant and the à la carte restaurant.

Qualifications

 • Must be fast, neat and structured.

Salary

Salary according to qualifications and previous experience, according to agreement.

Work Period

Summer season 2024 (June – August) with the possibility of earlier start/later termination, (April – October)

Lodging

Staff housing/dormitory and offers of food in the canteen.

Ongoing employment.

APPLY HERE

Oppvaskhjelper – Geiranger, Norway

Nå leter vi etter oppvaskhjelper for sommersesongen 2024

Nå søker Havila Hotel Geiranger etter oppvaskhjelper for sommersesongen 2024. Geiranger er et av de mest populære reisemålene i hele Norge. Havila Hotel Geiranger ligger rett ved Geirangerfjorden, som står på UNESCOs verdensarvliste og et av Norges mest populære turistmål. Hotellet har 151 gjesterom, 2 restauranter og 2 barer.

Kanskje du blir en av dem som jobber her i sommer?

Akkurat nå leter vi etter 2 oppvaskhjelper.

Arbeidsoppgaver

 • Til arbeid i oppvasken både i frokostrestauranten og à la carte restauranten.

Kvalifikasjoner

 • Må være rask, ryddig og strukturert.

Lønn

Lønn i henhold til kvalifikasjoner og tidligere erfaring, i henhold til avtale.

Arbeidsperiode

Sommersesongen 2024 (juni – august) med mulighet for tidligere oppstart/senere avslutning, (april – oktober)

Losji

Egne personalboliger/hybler og tilbud om kost i kantine

Ansettelse fortløpende

Servitør – Geiranger, Norway

Nå leter vi etter servitører for sommersesongen 2024

Nå søker Havila Hotel Geiranger etter servitører for sommersesongen 2024. Geiranger er et av de mest populære reisemålene i hele Norge. Havila Hotel Geiranger ligger rett ved Geirangerfjorden, som står på UNESCOs verdensarvliste og et av Norges mest populære turistmål. Hotellet har 151 gjesterom, 2 restauranter og 2 barer.

Kanskje du blir en av dem som jobber her i sommer?

Akkurat nå leter vi etter 6 servitører

Arbeidsoppgaver

 • For arbeid under frokostbuffet, middag med meny i hotellrestaurant, og i à la carte restaurant med lunsj og middags servering.

Kvalifikasjoner

 • Erfaring fra tilsvarende yrke.
 • Bør snakke skandinavisk.
 • Må være positiv og serviceinnstilt, sette gjesten i sentrum og være opptatt av å skape en god opplevelse for gjesten
 • Må ha en profesjonell, personlig og positiv tilnærming til kollegaer og gjester.
 • Må være en lagspiller, jobbe raskt og effektivt, men med en ro overfor kunden
 • Må være ryddig og strukturert med gode kommunikasjonsevner.

Lønn

Lønn i henhold til kvalifikasjoner og tidligere erfaring, i henhold til avtale.

Arbeidsperiode

Sommersesongen 2024 (juni – august) med mulighet for tidligere oppstart/senere avslutning, (april – oktober)

Losji

Egne personalboliger/hybler og tilbud om kost i kantine

Ansettelse fortløpende

Bartendere- Geiranger, Norway

Nå leter vi etter bartendere for sommersesongen 2024

Nå søker Havila Hotel Geiranger etter bartendere for sommersesongen 2024. Geiranger er et av de mest populære reisemålene i hele Norge. Havila Hotel Geiranger ligger rett ved Geirangerfjorden, som står på UNESCOs verdensarvliste og et av Norges mest populære turistmål. Hotellet har 151 gjesterom, 2 restauranter og 2 barer.

Kanskje du blir en av dem som jobber her i sommer?

Akkurat nå leter vi etter 2 bartendere

Arbeidsoppgaver

 • Til arbeid i salongbar på kveld og natt

Kvalifikasjoner

 • Erfaring fra tilsvarende yrke. Ha erfaring med salg og service.
 • Må kunne mikse drinker og cocktailer. Sørge for å opprettholde kvalitetskrav.
 • Er utadvent og har gode kommunikasjonsevner.
 • Setter kunden i sentrum.
 • Håndtere stress og takler å ha flere baller i luften samtidig.

Lønn

Lønn i henhold til kvalifikasjoner og tidligere erfaring, i henhold til avtale.

Arbeidsperiode

Sommersesongen 2024 (juni – august) med mulighet for tidligere oppstart/senere avslutning, (april – oktober)

Losji

Egne personalboliger/hybler og tilbud om kost i kantine

Ansettelse fortløpende

Resepsjonist – Geiranger, Norway

Nå leter vi etter resepsjonister for sommersesongen 2024

Nå søker Havila Hotel Geiranger etter resepsjonister for sommersesongen 2024. Geiranger er et av de mest populære reisemålene i hele Norge. Havila Hotel Geiranger ligger rett ved Geirangerfjorden, som står på UNESCOs verdensarvliste og et av Norges mest populære turistmål. Hotellet har 151 gjesterom, 2 restauranter og 2 barer.

Kanskje du blir en av dem som jobber her i sommer?

Akkurat nå leter vi etter 4 resepsjonister

Arbeidsoppgaver

 • Innsjekking/utsjekking av gjester: du vil være gjestens første og siste møte med hotellet.
 • Gi informasjon om aktiviteter i området
 • Kundeservice
 • Svare på spørsmål i resepsjonen, og på telefonen
 • Hjelp med bestillinger
 • I resepsjonen inngår det ansvar for enkelt servering i lobbybar.

Kvalifikasjoner

 • Du snakker ett skandinavisk språk samt engelsk flytende
 • Erfaring fra tilsvarende yrke.
 • Må være blid, positiv og ha et godt humør.
 • Må sette gjesten først og ønske å skape en god opplevelse for gjesten.
 • Må være selvstendig, strukturert og ansvarsfull
 • Må ha gode kommunikasjonsevner og være en menneskekjenner.
 • Tidligere erfarenhet Protel er en fordel
 • Ytterligere språkkunskaper er en stor fordel

Lønn

Lønn i henhold til kvalifikasjoner og tidligere erfaring, i henhold til avtale.

Arbeidsperiode

Sommersesongen 2024 (juni – august) med mulighet for tidligere oppstart/senere avslutning, (april – oktober)

Losji

Egne personalboliger/hybler og tilbud om kost i kantine

Ansettelse fortløpende

Renholdere – Geiranger, Norway

Renholdere for sommersesongen 2024

Nå søker Havila Hotel Geiranger etter renholdere for sommersesongen 2024. Geiranger er et av de mest populære reisemålene i hele Norge. Havila Hotel Geiranger ligger rett ved Geirangerfjorden, som står på UNESCOs verdensarvliste og et av Norges mest populære turistmål. Hotellet har 151 gjesterom, 2 restauranter og 2 barer.

Kanskje du blir en av dem som jobber her i sommer?

Akkurat nå leter vi etter 6 renholdere.

Arbeidsoppgaver

 • Renhold av rom og fellesarealer.

Kvalifikasjoner

 • Erfaring fra tilsvarende yrke.
 • Energisk og tåler hardt arbeid.
 • Godt humør og samarbeidsevne.
 • Stå på vilje, og opptatt av å gjøre en god jobb.

Lønn

Lønn i henhold til kvalifikasjoner og tidligere erfaring, i henhold til avtale.

Arbeidsperiode

Sommersesongen 2024 (juni – august) med mulighet for tidligere oppstart/senere avslutning, (april – oktober)

Losji

Egne personalboliger/hybler og tilbud om kost i kantine

Ansettelse fortløpende

Bartender- Geiranger, Norway

Bartender, summer season 2024.

Havila Hotel Geiranger is now looking for bartenders for the summer season 2024. Geiranger is one of the most popular destinations throughout Norway. Havila Hotel Geiranger is located right by the Geirangerfjord, a UNESCO World Heritage Site and one of Norway’s most popular tourist destinations. The hotel has 151 guest rooms, 2 restaurants and 2 bars.

Maybe you’ll be one of those working here this summer?

Right now, we are looking for 2 bartenders.

Tasks

 • For work in the lounge bar in the evening and night

Qualifications

 • Experience from similar profession. Have experience in sales and service.
 • Must be able to mix drinks and cocktails. Ensure that quality standards are maintained.
 • Is outgoing and has excellent communication skills.
 • Puts the customer at the centre.
 • Manage stress and deal with having several tasks at once.

Salary

Salary according to qualifications and previous experience, according to agreement.

Work Period

Summer season 2024 (June – August) with the possibility of earlier start/later termination, (April – October)

Lodging

Staff housing/dormitory and offers of food in the canteen.

Ongoing employment.

APPLY HERE

Recepcionist – Geiranger, Norway

Recepcionist, summer season 2024.

Havila Hotel Geiranger is now looking for recepcionist for the summer season 2024. Geiranger is one of the most popular destinations throughout Norway. Havila Hotel Geiranger is located right by the Geirangerfjord, a UNESCO World Heritage Site and one of Norway’s most popular tourist destinations. The hotel has 151 guest rooms, 2 restaurants and 2 bars.

Maybe you’ll be one of those working here this summer?

Right now, we are looking for 4 recepcionists.

Tasks

 • Check-in/check-out of guests: you will be the guest’s first and last meeting with the hotel.
 • Provide information about activities in the area
 • Customer service
 • Answer questions at reception and on the phone
 • Assist with bookings
 • The reception includes responsibility of serving customers in the lobby bar.
 • Upselling and selling activities

Qualifications

 • You speak one Scandinavian language as well as English fluently
 • Experience from similar profession.
 • May be gentle, positive and have a good mood.
 • Must put the guest first and want to create a good experience for the guest.
 • Must be independent, structured and responsible
 • Must have good communication skills and be a connoisseur of people.
 • Previous experience with Protel is an advantage
 • Additional language skills are a great advantage

Salary

Salary according to qualifications and previous experience, according to agreement.

Work Period

Summer season 2024 (June – August) with the possibility of earlier start/later termination, (April – October)

Lodging

Staff housing/dormitory and offers of food in the canteen.

Ongoing employment.

APPLY HERE
Havila Hotel Geiranger © 2021